Larger Than Life Productions

 

 

 

 

 

 

 

  Home   |   Contact    |    Producties    |    Winkel   |    Foto's    |    Over LTL Productions

 

 

 

 

 

 

      fotoarchief:

Steve Merlin & 1974 Ibanez fretless bass

 

Steve Merlin op

 

 

Steve Merlin: official website

www.stevemerlin.nl

 

Steve Merlin's webwinkel op Bandcamp.com

 

 outdoorspecialisatie:

Larger Than Life

indoor & outdoor

events & trainings

 

Larger Than Life muziekproducties:

bekijk foto's van albumhoezen hieronder

last update: 20 Feb 2018

 

 

 

   

Disclaimer & Leveringsvoorwaarden

 

 

 

 

 

 

 Songwriting

 

Disclaimer

Larger Than Life heeft deze website met de uiterste zorg samengesteld, maar kan de juistheid en/of volledigheid van de site inhoud niet continu garanderen.
Larger Than Life sluit iedere aansprakelijkheid uit voor elke vorm van schade die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de weergegeven informatie op deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Op alle aanbiedingen/diensten en boekingen zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van Larger Than Life van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen. U kunt ze
hier bekijken; op verzoek kunnen onze leveringsvoorwaarden ook kostenloos worden toegezonden via e-mail of reguliere post.

Op alle aanwezige informatie op de Larger Than Life website berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie en/of foto's en/of video's afkomstig van (pagina's behorende bij) largerthanlife.nl, ropescourse.nl en/of stevemerlin.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiŽren, vermenigvuldigen en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Larger Than Life behoudt zich het recht voor de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn te wijzigen en/of te verwijderen.

Naast dit juridisch voorbehoud zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing op al onze diensten.

© 2014 Larger Than Life


Privacy Statement
Bezoekers en gebruikers van largerthanlife.nl, ropescourse.nl en stevemerlin.nl hechten waarde aan hun privacy. Daarom vindt de verwerking van persoonsgegevens plaats volgens de geldende regelgeving. Onderstaande informatie is opgesteld om de bezoekers cq. gebruikers van largerthanlife.nl, ropescourse.nl en stevemerlin.nl te informeren over welke gegevens wij verzamelen en hoe wij met deze gegevens omgaan.

1. Wijzigen van gegevens
Uw gegevens zullen wij op uw verzoek verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen in geval deze gegevens feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u gedeeltelijk of geen gebruik kan maken van onze diensten.

2. Beveiliging van gegevens
Larger Than Life maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de door ons verwerkte persoonsgegevens ten aanzien van het vastleggen en verstrekken van de gegevens. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

3. Klikgedrag
Op largerthanlife.nl, ropescourse.nl en stevemerlin.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde paginaís. Het doel hiervan is om de structuur van de website te optimaliseren en de dienstverlening verder te ontwikkelen.
 

4. Cookies
Op largerthanlife.nl, ropescourse.nl en stevemerlin.nl wordt bij het aanbieden van de elektronische dienstverlening gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

5. Links
Largerthanlife.nl, ropescourse.nl en stevemerlin.nl bevatten links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met privacygevoelige gegevens omgaan.

6. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Wij raden u daarom aan deze website regelmatig te bezoeken voor een update van ons privacybeleid.

7. Vragen
Mocht u nog vragen hebben over ons privacybeleid, neemt u dan gerust contact op.

 

De Algemene Leveringsvoorwaarden van Larger Than Life
Op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.


1. Product
Larger Than Life Productions levert diensten en advies op het gebied van muziekproductie en -performance.

2. Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Larger Than Life en zulks met uitsluiting van eventuele voorwaarden van derden tenzij aanvaarding daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is geschied.

3. Offertes
Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen van aanbiedingen en offertes worden geacht te zijn exclusief 21% BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Transport
Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden berekend met de vestigingsplaats van Larger Than Life als vertrekpunt. De afstand wordt berekend bij gebruikmaking van de openbare weg en particulier vervoer waarbij de redelijkerwijs snelste route bepalend is. Van openbaar vervoer wordt slechts gebruik gemaakt indien deze wijze van transport uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

5. Aansprakelijkheid
Larger Than Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ongeacht de oorzaak dan wel rede van deze schade, anders dan voortkomend uit de conditie van de door Larger Than Life gebruikte materialen of nalatigheid door voor of namens Larger Than Life optredende personen. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat deelnemers op de hoogte zijn van deze exoneratie. Deelnemers nemen deel op eigen risico.


6. Vergunningen
De opdrachtgever zorgt voor alle vergunningen die benodigd zijn voor de door Larger Than Life op te zetten activiteiten. De kosten verbonden aan de te verkrijgen vergunningen worden gedragen door de opdrachtgever.

7. Annulering
Bij annulering van een door Larger Than Life per mail of anderszins schriftelijk bevestigde reservering betaalt de opdrachtgever een bijdrage in de administratiekosten van Ä 15,-.

Voorts gelden bij annulering van een reservering de volgende termijnen en tarieven:

a) Bij annulering tot 3 weken voor de overeengekomen leveringsdatum wordt de opdrachtgever 25% van de overeengekomen aanbiedingssom in rekening gebracht.

b) Bij annulering tot 1 week voor de overeengekomen leveringsdatum wordt de opdrachtgever 50% van de overeengekomen aanbiedingssom in rekening gebracht.

c) Bij annulering binnen een week voor de overeengekomen leveringsdatum wordt de opdrachtgever 75% van de overeengekomen aanbiedingssom in rekening gebracht.

d) Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van levering wordt de opdrachtgever 100% van de overeengekomen aanbiedingssom in rekening gebracht.

8. Forumkeuze
Alle geschillen, het onderwerp van Ä 250,-. te boven gaande worden, met uitsluiting van andere rechter of rechterlijke instanties, berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.


 

 

 

hulp bij het schrijven van songteksten

 Composing

 

 

 

akkoorden & melodieŽn,

sound shaping

 Demo Recording

 

 

 

demotracks opnemen met zang, gitaar, en/of toetsen

 Album Recording

 

 

 

albumtracks opnemen met zang, gitaar en/of toetsen

 Editing

 

 

 

track- & sound editing

 Mixing

 

 

 

32-bit multitrack mixing

 Mastering

 

 

 

32-bit stereo mastering

 Digitalisation

 

 

 

digitale opname van analoge geluidsdragers

 Sleeve Design & Layout

 

 

 

hoesontwerp, indeling van tekst & visueel materiaal

 Production & Advice

 

 

 

 

logistiek & technisch advies voor cd-productie

 Performances & Gigs

 

 

 

 

Steve Merlin Band bookings

live muziek bij kampvuren

 Support Service

 

 

 

 

Studio- & live performance Steve Merlin op zang, gitaar en/of basgitaar

 

 

     Webdesign by Steve M

     © 2014 Larger Than Life

 

 

 

  Top Page

D.v.Poldersveldtweg 37  |  6523 CV Nijmegen  |  +31(0)625058247  |  KvK 09104944  |  Disclaimer  |  Leveringsvoorwaarden