Home   |   Contact    |    Locaties    |    Partners    |    Foto's    |    Over Larger Than Life

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Algemene Leveringsvoorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

Speuren

 

De Algemene Leveringsvoorwaarden van Larger Than Life
Op alle met ons te sluiten overeenkomsten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.


1. Product

Larger Than Life levert verzorging van, instructie in en deskundige begeleiding bij recreatieve buitensportevenementen, (team)-trainingen en cursussen. Daarnaast levert Larger Than Life sportieve activiteiten op locatie, muzikaal entertainment, klim- en parapentedemonstraties, organisatie van randvoorwaarden, en advies bij evenementen.

2. Toepasbaarheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Larger Than Life en zulks met uitsluiting van eventuele voorwaarden van derden tenzij aanvaarding daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk is geschied.

3. Offertes

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen van aanbiedingen en offertes worden geacht te zijn exclusief 21% BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Transport

Transportkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden berekend met de vestigingsplaats van Larger Than Life als vertrekpunt. De afstand wordt berekend bij gebruikmaking van de openbare weg en particulier vervoer waarbij de redelijkerwijs snelste route bepalend is. Van openbaar vervoer wordt slechts gebruik gemaakt indien deze wijze van transport uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

5. Aansprakelijkheid

Larger Than Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ongeacht de oorzaak dan wel rede van deze schade, anders dan voortkomend uit de conditie van de door Larger Than Life gebruikte materialen of nalatigheid door voor of namens Larger Than Life optredende personen.

De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat deelnemers op de hoogte zijn van deze exoneratie. Deelnemers nemen deel op eigen risico.

Instructies gegeven door voor of namens Larger Than Life optredende personen in het kader van door Larger Than Life aangeboden activiteiten, dienen om veiligheidsredenen altijd te worden opgevolgd. Larger Than Life behoudt zich het recht voor deelnemers van (verdere) deelneming uit te sluiten als zich, naar het oordeel van Larger Than Life, redenen openbaren om tot uitsluiting over te gaan. Restitutie van de activiteitenkosten is slechts mogelijk als uitsluiting plaats heeft voor aanvang van de activiteiten.

6. Vergunningen

De opdrachtgever zorgt voor alle vergunningen die benodigd zijn voor de door Larger Than Life op te zetten activiteiten. De kosten verbonden aan de te verkrijgen vergunningen worden gedragen door de opdrachtgever.

7. Annulering

Bij annulering van een door Larger Than Life per mail of anderszins schriftelijk bevestigde reservering betaalt de opdrachtgever een bijdrage in de administratiekosten van € 15,-.

Voorts gelden bij annulering van een reservering de volgende termijnen en tarieven:

a) Bij annulering tot 3 weken voor de overeengekomen leveringsdatum wordt de opdrachtgever 25% van de overeengekomen aanbiedingssom in rekening gebracht.

b) Bij annulering tot 1 week voor de overeengekomen leveringsdatum wordt de opdrachtgever 50% van de overeengekomen aanbiedingssom in rekening gebracht.

c) Bij annulering binnen een week voor de overeengekomen leveringsdatum wordt de opdrachtgever 75% van de overeengekomen aanbiedingssom in rekening gebracht.

d) Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van levering wordt de opdrachtgever 100% van de overeengekomen aanbiedingssom in rekening gebracht.

8. Forumkeuze

Alle geschillen, het onderwerp van € 250,-. te boven gaande worden, met uitsluiting van andere rechter of rechterlijke instanties, berecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

 

 

 

In ons fotoalbum:

Wij leveren onze diensten met hetzelfde plezier en met dezelfde zorgvuldigheid

  Like LTL

op Facebook

 LinkedIn

Vaste locaties:

 Thornsche Molen Ooijpolder

Heksendans

 Berg en Dal

Maikenshof accommodations gem. Berg en Dal

Frisco: catering

 op locatie

Partners in Team Trainings

Larger Than Life Productions

last update: 17 Nov 2019

 

 

 

elventocht, piratentocht,

kaart- & kompastochten

Klimmen

 

 

 

wand- & kratjesklimmen, tokkelen & touwbanen

Bouwen

 

 

 

bamboebouwen, pionieren, vlotbouwen & vlotvaren

Schieten

 

 

 

hand- & kruisboogschieten,  katapult- & blijdebouwen

Teambuilding

 

 

 

unieke teamspellen voor training & recreatie

Sportdag & Kamp

 

 

 

activiteiten & programma's voor scholen & scoutings

Buurt- & Kinderfeest

 

 

 

zeskampen, speurtochten,

workshops & entertainment

Arrangementen

 

 

 

volledig verzorgd: activiteiten

& catering op elke locatie

Paragliding

 

 

 

cursussen in het Zwarte Woud & in de Vogezen

Muziek, Acrobatiek, Theater

 

 

 

 

live muziek bij uw kampvuur,

acro- & theaterworkshops,  props- & decorontwerp

Verhuur & Service

 

 

 

 

instructeurs, spelmateriaal, mountainbikes, TV & PA

Dienstverlening

 

 

 

 

advies & ondersteuning,

EHBO, verhuisservice

 

 

   Paginatop

 

 

 

 

D.v.Poldersveldtweg 37  |  6523 CV Nijmegen  |  +31(0)625058247  |  KvK 09104944  |  Disclaimer  |  Leveringsvoorwaarden

Webdesign by Steve M

 © 2014 LargerThanLife